HWD
6 Maj

MTM - HWD® (Human Work Design) - nowy system analityczny MTM

MTM - HWD® (Human Work Design) to nowy stystem analityczny MTM. Łączy on wielkości wpływające ważne z punktu widzenia ergonomii z opisem metody pracy.

Obecnie planowanie wydajnych procesów i praca w myśl zasad ergonomii często są dwiema różnymi sprawami. Zdarza się, że każdym z zagadnień zajmuje się inny dział w firmie. Prowadzi to do rozbieżności w opisach procesów, ustalania różnych priorytetów mimo tego samego celu jak też długotrwałych dyskusji co do sensowności środków zaradczych. Rozwiązanie tych problemów to MTM - HWD® (Human Work Design) - nowy system bloków MTM, który integruje w sobie metodyczne i ergonomiczne kształtowanie pracy.

Prace nad projektem MTM - HWD® rozpoczęły się w 2012 roku na zlecenie Niemieckiego Stowarzyszenia MTM. Przy tworzeniu systemu udział biorą czołowe koncerny przemysłowe - Audi AG, Daimler AG, Miele & Cie. KG i Volkswagen AG, a partnerami naukowymi projektu, oprócz Instytutu MTM, są Uniwersytet Techniczny w Darmstadt i RWTH Aachen. Po zakończeniu dwuletniej fazy rozwoju, podczas której przygotowywano bloki procesu MTM - HWD®, system jest w początkowej fazie zaplanowanej na pięć lat walidacji i testów.

Dotychczas ocena ergonomiczna przebiegów pracy i opis metody pracy (a zatem też czas potrzebny na wykonanie zadania) były oddzielnie opracowywane i opisywane. Dlatego wyzwaniem było tak połączyć analizę MTM z oceną ergonomiczną, by opis metody pracy zawierał zarówno wielkości wpływające na czas jak i ważne czynniki ergonomiczne przebiegów ruchu. System bloków MTM - HWD® łączy obie te rzeczy w jeden ustandaryzowany opis procesu. Model ruchu człowieka przyjęty w MTM - HWD® zawiera poszczególne ruchy ciała, głowy, systemu ręka - ramię jak też postawy ciała podczas lub na końcu cyklu bądź taktu. Opis obejmuje więc wszystkie wielkości wpływające, istotne pod względem metod oceny ergonomicznej (obciążeń fizycznych) i oceny czasu przebiegu. Systemy bloków wyższego poziomu jak MTM-MEK (MTM dla produkcji jednostkowej i małoseryjnej) oraz MTM-UAS (uniwersalny system analityczny) bazują na metodzie podstawowej MTM-1.  Nowy system analityczny MTM - HWD®  również bazuje na MTM-1 oraz posługuje się wielkościami wpływającymi znanych metod oceny ergonomii jak np.  rozwinięty w ostatnich latach przez MTM arkusz EAWS (Ergonomic Assessment WorkSheet). Połączenie wyznaczania czasu wybranej metody pracy i metod oceny ergonomicznej prowadzi do:

  • ustandaryzowanego, pełnego opisu procesu,
  • wyznaczenia czasu wykonania zadania oraz charakterystycznej dla użytkownika oceny ergonomicznej.

Podobnie jak w pozostałych systemach analitycznych, MTM-HWD® bazuje na wydajności wzorcowej MTM-1. Różnicą w stosunku do tradycyjnych systemów bloków jest wizualizacja potencjałów kształtowania i organizacji - tradycyjne kodowanie zostało zastąpione piktogramami i formularzem opisowym. Wykorzystanie piktogramów umożliwia łatwe zrozumienie i szybkie modelowanie procesu.

Opis procesu za pomocą MTM-HWD® jest możliwy metodą tradycyjną (papieru i ołówka), jednak w praktyce przemysłowej znacznie wydajniejsze jest używanie wersji cyfrowej. Softwarehouse MTM przygotował testową wersję HWD®digital , która była już prezentowana podczas zeszłorocznego spotkania użytkowników i administratorów TiCon. HWD®digital kompleksowo wspiera tworzenie i zarządzanie analizami MTM-HWD® i generuje jednocześnie dwa wyniki analiz.