Naszą misją jest ciągłe doskonalenie procesów pracy, a przez to zwiększanie jakości produktów naszych Klientów, przy jednoczesnej dbałości o najwyższe standardy ergonomii. Dbamy o ciągły rozwój i doskonalenie nie tylko naszych Partnerów, ale również nasz własny. Praktyczna wiedza, którą wciąż poszerzamy, jest gwarantem naszego profesjonalizmu i służy do wzmocnienia pozycji firm korzystających z naszych usług.

Zespół

Miłosz Krężlewski
Prezes Zarządu
Anna Pietkiewicz-Przybyła
Anna Pietkiewicz-Przybyła
Dyrektor Zarządzający
Wojciech Waliszewski
Wojciech Waliszewski
Członek Zarządu
 • Referencje

  VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.

  Prezes Zarządu Witold Telążka

  ”Firma MTM współpracując z naszą firmą przeprowadziła projekt mający na celu optymalizację organizacji pracy i poprawę wskaźników efektywnego wykorzystania maszyn (OEE) na stanowisku PIEC. Zwrot z inwestycji tego typu projektów jest bardzo korzystny i można jednoznacznie stwierdzić, że korzystanie z tych usług jest jak najbardziej wskazane. Jednocześnie stwierdzam, iż zastosowanie narzędzi analitycznych MTM do realizacji tych celów znakomicie uzupełniło wdrażanie filozofii Lean Thinking w frimie VOSS Automotive Polska.”

 • Referencje

  Whirlpool, Wrocław, Polska

  Menadżer ds. zarządzania materiałowego Kamil Bojko

  ”Firma MTM otrzymała zlecenie przeprowadzenia analizy procesów logistycznych zakładu zmywarek Whirlpool S.A.. W wyniku wykonanego projektu powstało narzędzie do analizy obciążeń pracowników logistyki. Zakład zyskał możliwość elastycznego zarządzania załogą logistyki uwzględniając różne zapotrzebowania rynku. Współpraca z pracownikami firmy oceniam pozytywnie. Zadania wykonywali z zaangażowaniem silnie współpracując z naszymi pracownikami co bez wątpienia powiększyło skuteczność realizowanego projektu.”

 • Referencje

  VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA sp. z o.o., Polkowice, Polska

  „Firma MTM we współpracy z pracownikami naszej firmy z działu Kaizen Office przeprowadziła projekt mający na celu ustalenie niezbędnej ilości personelu na linii Obróbki Głowic Common Rail z wykorzystaniem oprogramowania TiCon. Otrzymane dane umożliwiły opracowanie optymalnego zakresu prac na poszczególnych stanowiskach, stworzono kalendarz zmian, uzyskując wymierne korzyści w postaci redukcji personelu w stosunku do wcześniej planowanego w wysokości 30%.”

 • Referencje

  Elda-Eltra elektrotechnika S.A., Szczecinek, Polska

  Dyrektor techniczny Marek Uzarski

  „Polskie Stowarzyszenie MTM współpracując z naszą firmą przeprowadziło szkolenie z Metody Podstawowej MTM-1 dla naszych pracowników. Po tym szkoleniu odbyły się dwutygodniowe warsztaty w siedzibie naszej firmy. Uważamy, że Polskie Stowarzyszenie MTM jest godne polecenia do współpracy w w/w zakresie.”

 • Referencje

  BSH Bytowije Pribory, St. Petersburg, Rosja

  Dyrektor naczelny Richard Bendele

  „Z ramienia BSH Bytowije Pribory St. Petersburg chciałbym osobiście podziękować Polskiemu Stowarzyszeniu MTM za dobrą i uwieńczoną sukcesem współpracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń MTM dla naszych pracowników. Będziemy zadowoleni, mogąc zarekomendować usługi Polskiego Stowarzyszenie MTM wszystkim zainteresowanym spółkom i osobom fizycznym i będziemy szczęśliwi, mogąc współpracować z MTM w przyszłości.”

 • Referencje

  Whirlpool, Wrocław, Polska

  Industrial Engineering Manager Cooling Factory Rafał Kozikowski

  „Polskie Stowarzyszenie MTM współpracując z naszą firmą przeprowadziło następujące szkolenia dla naszych pracowników:

  • Metoda Podstawowa MTM-1,
  • Uniwersalny System Analityczny (UAS),
  • Oprogramowanie TiCon

  Firma MTM działając w ramach Międzynarodowej Grupy MTM posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie pozwalające na fachowe przeprowadzenie tego typu szkoleń. Narzędzia MTM są stosowane w naszym zakładzie w celach kształtowania i optymalizowania procesów oraz metod pracy.”

Klienci

ZF KAMA
Whirlpool
VOSS Automotive Polska
Volkswagen Motor Polska
Sitech
Sistema Poland
SHL Production
SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA
Ronal Polska
Robert Bosch
Phoenix Contact
Philips Lighting Poland
Oticon Polska Production
MAN
Magna Automotive
Kraft Foods
Johnson Controls International
General Motors Manufacturing Poland
Fiat Auto Poland
AE GROUP Polska
AIRBUS
Amica Wronki
Keiper
Avon Operations Polska
Blum Polska
BSH Srzęt Gospodarstwa Domowego
DELFO POLSKA
DELL Products