TiCon to program umożliwiający kompleksowe zarządzanie czasem i tworzenie analiz MTM oraz definiowanie wartości dodanej wykonywanych czynności w zakresie eliminacji marnotrawstwa, zgodnie z koncepcją Lean Manufcturing.

Przedsiębiorstwa stosujące TiCon mogą w prosty i elastyczny sposób zarządzać procesami, które zostały już poddane analizie metodą MTM.

TiCon jest programem, który powstał ponad 30 lat temu w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania naszych klientów. Zespół informatyków i inżynierów MTM każdego dnia pracuje nad rozwojem oprogramowania i dostosowaniem go do wymogów stawianych przez klientów i rynek.

Dzięki programowi TiCon możliwe stało się kompleksowe zarządzanie czasem i tworzenie analiz MTM oraz definiowanie wartości dodanej wykonywanych czynności w zakresie eliminacji marnotrawstwa, zgodnie z koncepcją Lean Manufcturing.

Korzyścią dla przedsiębiorstw stosujących TiCon jest możliwość zarządzania w łatwy, przejrzysty i elastyczny sposób procesami, które zostały już poddane analizie metodą MTM.

Poprzez budowę modułową TiCon oferuje możliwość idealnego dopasowania do Państwa wymagań.

Umożliwia tworzenie analiz w typowych systemach analitycznych MTM (MTM-1, MTM-2, UAS, MEK, MOS, Logistyka). Oprogramowanie pozwala na proste tworzenie i zarządzanie własnymi kalkulacjami. TiCon Base daje możliwość ewidencjonowania i zarządzania czasami szacunkowymi i czasami pracy maszyn oraz tworzenie formuł do kalkulacji.

Dodatkowe moduły: 
Organizacja pracy

TiCon Takt – wykorzystuje analizy sporządzone w TiCon Base i służy do równomiernego podziału pracy na poszczególnych pracowników lub stanowiska pracy. Moduł ten pozwala na stałą kontrolę obciążenia i wydajności oraz elastyczną reakcję na wszelkie zmiany personelu i w procesach.

 

TiCon PD – za pomocą tego modułu można graficznie przedstawić przebieg procesów w przedsiębiorstwie i ich powiązania w organizacji. Mapy procesów umożliwiają dalsze działania optymalizacyjne wspomagają wprowadzenie nowych produktów do produkcji czy przeprowadzenia analizy FMEA. Oprogramowanie bazuje również na analizach MTM.

TiCon MSA – moduł praca wielostanowiskowa, pozwala na wizualizację przebiegających równolegle procesów zarówno ręcznych jak i maszynowych. Dodatkowym atutem tego modułu jest możliwość wyświetlania obciążeń pracowników i/lub maszyn oraz przerw które wynikają z przebiegu procesu.

Kalkulacja

TiCon MXA – pomaga ocenić przebiegi pracy na podstawie występujących bloków procesu według zasady arkusza kalkulacyjnego przy uwzględnieniu wielkości wywierających wpływ. Takie arkusze kalkulacyjne obliczają łączne czasy produkcji w sposób szybki i nieskomplikowany.

TiCon AP – moduł z pomocą którego możliwe jest łączenie już istniejących analiz MTM w plany pracy. Zastosowanie tego modułu znacząco redukuje nakład pracy przy tworzeniu planów pracy, jak również umożliwia bardzo szybka reakcję na wszelkie zmiany jakie zachodzą w procesie produkcyjnym.

Ergonomia

MTMergonomics® - to moduł, który już w czasie planowania umożliwia prognozowanie niekorzystnych obciążeń fizycznych i wspomaga koncepcję działań dążących do ciągłej poprawy. Podstawę działania modułu stanowią bloki procesu MTM i procedury oceny ergonomicznej (np. EAWS – Ergonomic Assembly Worksheet). MTMergonomics® został opracowany we współpracy z Instytutem Nauki Pracy (IAD) Politechniki w Darmstadt.

Wiodącym oprogramowaniem w wielu firmach na całym świecie jest SAP. Oprogramowanie TiCon dla SAP zostało stworzone z myślą właśnie o tych użytkownikach. Poprzez integrację programu TiCon z programem SAP wyeliminowano pracochłonne przenoszenie danych między oprogramowaniami. Użytkownik ma również możliwość wykonywania analiz MTM z poziomu SAP, ma dostęp do kart danych i wielu innych funkcji z programu TiCon.

Jest to oprogramowanie wspierające projektowanie konstrukcji produktów tak aby były one „przyjazne” w montażu już od samego początku. Analizy przeprowadzone za pomocą ProKon pozwalają na porównanie kilku wariantów konstrukcji i wybór optymalnej pod kątem łatwości montażu. ProKon wykorzystuje również analizy stworzone w TiCon Base. ProKondigital działa jako smodzielny program, a dla użytkowników programu TiCon te same funkcje oferuje moduł ProKon.

Jest specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem, które służy do oceny ryzyka ergonomicznego i obciążeń fizycznych występujących na stanowisku pracy już w fazie projektowania i planowania. Podstawę działania modułu stanowią bloki procesu MTM i procedury oceny ergonomicznej (np. EAWS – Ergonomic Assembly Worksheet). MTMergonomics® został opracowany we współpracy z Instytutem Nauki Pracy (IAD) Politechniki w Darmstadt. EAWSdigital działa jako smodzielny program, a dla użytkowników programu TiCon te same funkcje oferuje moduł MTMergonomics®.

Jest to mobilna, bezpłatna wersja dostępna w iTunes służąca do tworzenia i odczytywania prostych analiz sporządzonych w modułach MTM-UAS, MEK, Dane Standardowe(SDB) i MOS. W zależności od wybranego modułu dostępne są odpowiednie karty danych. Stworzone analizy można wydrukować lub wysłać e-mailem. Funkcja wyszukiwania pozwala na proste odnalezienie istniejących analiz. Wyszukiwanie może nastąpić poprzez kod, opis lub zawartość, a wyszukane analizy można otworzyć i dalej na nich pracować.