7 luty

02.02.2020 - Sieć One-MTM rozpoczyna działalność – IMD zostaje rozwiązane

Członkowie Międzynarodowego Dyrektoriatu MTM (IMD) głosowali 25 stycznia 2020 roku w Mediolanie wymaganą większością 2/3 głosów nad rozwiązaniem organizacji IMD, która została założona w 1957 roku. Otwiera to drogę do utworzenia One-MTM, nowego, zrównoważonego modelu biznesowego dla zapewniania jednolitego standardu szkoleń i rozpowszechniania języka procesowego MTM na całym świecie. Tłem decyzji jest malejąca od lat, mimo wszelkich podejmowanych starań, liczba certyfikatów wydawanych za pośrednictwem IMD. W opinii większości członków nie można odwrócić tej tendencji w warunkach ramowych IMD. One-MTM rozpoczął działalność w dniu 02.02.2020 r.

Przeprowadzenie procedury rozwiązania IMD powierzono nowo wybranemu w Mediolanie Zarządowi w składzie: Prof. Dr. Peter Kuhlang, MTM ASSOCIATION e. V. (Prezydent), Zoltán Dunajcsik, MTM Węgry, i Simon Taylor, MTM Wielka Brytania (Wiceprezydenci) oraz Gabriele Caragnano, Fondazione Ergo-MTM Italia (Dyrektor Wykonawczy). Knuth Jasker, Prezes MTM ASSOCIATION e. V. i dotychczasowy Prezydent IMD, nie ubiegał się ponownie o reelekcję.

Dziesięć krajowych stowarzyszeń MTM w IMD – tj. Austria, Brazylia, Czechy/Słowacja, Niemcy, Węgry, Włochy, Meksyk, Polska i RPA - jak również partnerzy w USA i Chinach będą współpracować w ramach nowej sieci partnerskiej One-MTM. One-MTM ma siedzibę w MTM ASSOCIATION e. V. w Hamburgu.

Ustanowienie MTM jako światowego standardu

Partnerzy są zgodni, że misja ustanowienia MTM jako globalnego standardu, zapisana w statutach stowarzyszeń, może być zrealizowana tylko wtedy, gdy metoda MTM będzie jednolicie rozpowszechniana na całym świecie poprzez szkolenia, software, doradztwo i badania. Wymaga to zdefiniowanej struktury szkoleń, silnej marki, efektywnego modelu biznesowego oraz globalnej dystrybucji produktów i usług MTM. Stowarzyszenia MTM z Francji, Turcji, Szwajcarii, Hiszpanii i Skandynawii, które nie przystąpiły do One-MTM, przewidziały własną alternatywę dla IMD, ale zasadniczo wyraziły w Mediolanie zainteresowanie współpracą z nową siecią partnerską.

Certyfikaty wydaje wyłącznie MTM ASSOCIATION

Dzięki One-MTM powstaje potężna organizacja, która posiada niezbędne zasoby, aby trwale pozycjonować MTM na rynku, opracowywać skuteczne narzędzia i szybko podejmować decyzje - i która włącza do współpracy tylko tych partnerów, którzy zobowiązują się do przestrzegania standardu szkoleniowego One-MTM. Wraz z rozpoczęciem działalności operacyjnej One-MTM od dnia 2 lutego 2020 roku, certyfikaty MTM będą wystawiane wyłącznie przez MTM ASSOCIATION e. V., a wszyscy partnerzy będą uiszczać jednolite opłaty na rzecz sieci. Jednolita struktura szkoleniowa MTM ASSOCIATION e. V. zostanie wdrożona przez wszystkich partnerów w perspektywie średnioterminowej.

Łączenie interesów i zasobów

Utworzenie struktury organizacyjnej One-MTM powierzono zespołowi w składzie: Knuth Jasker, Prof. Dr. Peter Kuhlang, MTM ASSOCIATION e. V., oraz Gabriele Caragnano, Fondazione Ergo-MTM Italia. Zdaniem koordynatorów, zaangażowanie podczas ostatniego spotkania w Mediolanie pokazuje, że partnerzy są bardzo zainteresowani połączeniem swoich zasobów finansowych i administracyjnych, łączeniem pomysłów i inicjatyw na rzecz dalszego rozwoju MTM, a tym samym inwestowaniem w przyszłość MTM bazując na opartej na zaufaniu współpracy.