22 Maj do 26 Maj

MTM-SDB

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Podwala 7
Wrocław

Szkolenie dotyczy systemu opracowanego na podstawie metody podstawowej MTM–1, służącego do analizy czynności manualnych w celu zaplanowania metod i czasu pracy. Ten uproszczony w stosunku do MTM-1 system przeznaczony jest do stosowania w produkcji o profilu wielkomasowym i masowym. Przy znacząco zredukowanym nakładzie czasu na wykonanie analizy zachowana zostaje dokładność wartości czasów.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego szczebla.

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu zgodnie z międzynarodowym standardem MTM Association

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi sporządzić analizę wybranego przebiegu pracy za pomocą metody MTM - SDB, określić czas istniejącej lub planowanej operacji, określić liczbę pracowników niezbędnych do wykonania zadań roboczych oraz podjąć działania optymalizacyjne na stanowisku roboczym (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.).

Cena:
4400 PLN netto

Wymagania: 
  • Certyfikat MTM-1 Base
Materiały do pobrania: 
Cennik 2023 / PL Terminarz 2023 / PL