23 Październik do 27 Październik

EAWS Praktyk Webinarium

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Podwale 7
Wrocław

Online

Przedmiotem szkolenia jest praktyczne zastosowanie EAWS - jednego z najbardziej zaawansowanych narzędzi służących do prognozowania, oceniania i redukcji obciążeń biomechanicznych na stanowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje kompleksową wiedzę jak kształtować stanowiska oraz warunki pracy już w fazie rozwoju produktu i planowania metod pracy. Program szkolenia ogromny nacisk kładzie się na tzw. ergonomię prewencyjną, która jest bardziej efektywna, w odniesieniu do późniejszych kosztów ergonomii korekcyjnej.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników, którzy projektują systemy pracy zgodnie z ergonomicznymi i ekonomicznymi kryteriami, pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, służb BHP i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego szczebla.

Program:
Podstawowe pojęcia ergonomii

Przegląd najczęstszych chorób zawodowych

Obowiązujące dyrektywy i normy

Struktura i podstawowe reguły metody EAWS

Ocena ryzyka ergonomicznego dla poszczególnych typów obciążenia biomechanicznego:

1. Ruchy i pozycje ciała

2. Siły działania wywierane przez dłoń/palce lub ciało/ramię

3. Manipulowanie ciężkimi elementami

4. Obciążenie biomechaniczne kończyn górnych dla czynności cyklicznych

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study
  • dyskusji

Terminarz:
Czas trwania webinarium EAWS wynosi 40 godzin, w tym uwzględniono czas na egzamin online. Codzienne sesje będą odbywały się za pośrednictwem Microsoft Teams, będzie także dostępny czat w celu wymiany informacji. Egzamin odbywa się w piątek, w ostatnim dniu szkolenia. 

Wymagania systemowe:
Proszę się upewnić, że Państwa komputer/smartfon spełnia następujące wymagania systemowe: 

  • Windows: Internet Explorer 11 lub nowszy, Microsoft Edge (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) 
  • Mac: Safari (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) 
  • Smartfon: Safari, Apple iOS 10 lub nowszy, Google Chrome, Apple iOS 10 lub nowszy, Google Chrome, Android OS 4.4 lub nowszy 

Zalecamy korzystanie z zestawu słuchawkowego podczas sesji. 

Wskazówka dotycząca urządzeń mobilnych: 

  • Udział w tym kursie jest również możliwy za pomocą tabletu. Proszę się upewnić, że posiadają Państwo dobre połączenie Wi-Fi, aby uniknąć potencjalnych problemów. Liczba uczestników jest ograniczona do 15 osób. 

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu

Uzyskane kwalifikacje:
Uczestnik szkolenia nabywa praktycznych umiejętności oceny ryzyka ergonomicznego już w fazie planowania systemu pracy, kompleksowej oceny obciążeń biomechanicznych pracy człowieka i nabywa wiedzę niezbędną do optymalizacji nieergonomicznych warunków pracy.

Cena:
4400 PLN netto

Wymagania: 
  • certyfikat EAWS
Materiały do pobrania: 
Cennik 2023 / PL Terminarz 2023 / PL