29 Maj

Wiosenne spotkanie Międzynarodowego Dyrektoriatu MTM

Wiosenne spotkanie Międzynarodowego Dyrektoriatu MTM (IMD) odbyło się w tym roku w Wiedniu na zaproszenie Austriackiego Stowarzyszenia MTM i przy współudziale Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu. Głównym punktem dyskusji przedstawicieli narodowych Stowarzyszeń MTM z wszystkich części świata było ustandaryzowanie metod nauczania i materiałów szkoleniowych arkusza oceny ergonomii biomechanicznej EAWS (Ergonomic Assessment Work Sheet).