13 Maj

Twoja droga do Praktyka MTM i Praktyka EAWS

Jak zostać Praktykiem MTM lub Praktykiem EAWS

Punktem wyjścia do uzyskania kwalifikacji Praktyka MTM jest pięciodniowe szkolenie MTM-1 Base, dostępne w różnych formach: jako kurs stacjonarny (otwarty lub zamknięty), webinarium lub e-learning. MTM-1 Base stanowi niezbędną bazę merytoryczną, w drugim kroku należy odbyć szkolenie z wybranego, docelowego systemu MTM (tzw. systemu bloków procesu MTM) odpowiedniego dla procesów występujących w danym  przedsiębiorstwie (MTM-1 / MTM-2 / MTM-SD / MTM-HWD / MTM-UAS / MTM-Logistyka / MTM-MEK).

W przypadku Praktyka EAWS ścieżka kwalifikacyjna rozpoczyna się bezpośrednio od kursu EAWS.

Kolejnym krokiem po uzyskaniu certyfikatu z wybranego systemu bloków procesu MTM lub EAWS, który należy podjąć już  po zdobyciu doświadczenia w zakresie praktycznego zastosowania metody w przedsiębiorstwie, jest ukończenie szkolenia MTM-Praktyk lub EAWS-Praktyk.

Szkolenie MTM-Praktyk / EAWS-Praktyk

Szkolenie MTM-Praktyk lub EAWS-Praktyk może być realizowane jako szkolenie otwarte (stacjonarnie lub webinarowo), jako szkolenie zamknięte (stacjonarnie lub webinarowo) lub jako coaching on the job. Coaching on the job jest szkoleniem w przedsiębiorstwie w ramach intensywnego wsparcia indywidualnego lub dla małej grupy do maksymalnie trzech uczestników w ramach wewnątrzzakładowego projektu kształtowania lub optymalizacji. Po pomyślnym zakończeniu szkolenia MTM-Praktyk lub EAWS-Praktyk wydawana jest Niebieska Karta / Blue Card.

Niebieska Karta (Blue Card) – międzynarodowo uznawany certyfikat kompetencji MTM i EAWS

Niebieska Karta Praktyka MTM  (MTM-Practitioner Blue Card) to międzynarodowo uznawany certyfikat kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania metody MTM w planowaniu i doskonaleniu systemów pracy.

Niebieska Karta Praktyka EAWS (EAWS-Practitioner Blue Card) to międzynarodowo uznawany certyfikat kompetencji w zakresie praktycznego zastosowania metody EAWS do oceny ryzyka ergonomicznego (już w fazie planowania systemu pracy), do kompleksowej oceny obciążeń biomechanicznych pracy człowieka i optymalizacji nieergonomicznych warunków pracy.

Niebieska Karta jest ważna przez trzy lata.

Odnowienie Niebieskiej Karty

Kurs odświeżający MTM-Praktyk koncentruje się na jednym systemie bloków procesu MTM, a uczestnictwo w nim przedłuża ważność Niebieskiej Karty Praktyka MTM na okres kolejnych 3 lat (w odniesieniu do wszystkich systemów bloków procesu MTM, objętych daną kartą).

Kurs odświeżający EAWS-Praktyk przedłuża ważność Niebieskiej Karty Praktyka EAWS na okres kolejnych 3 lat.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu

Mail: info@plmtm.com

Tel.: +48 71 788 4888