6 Lipiec

Prezentacja EAWS podczas II Kongresu Ergonomii w Poznaniu

W dniach 1 – 3 lipca 2015 odbył się w Poznaniu II Kongres Ergonomii. Organizatorami wydarzenia byli: Polskie Towarzystwo Ergonomiczne i Politechnika Poznańska. W sesji warsztatowej drugiego dnia obrad jednym z głównych tematów był arkusz oceny ergonomicznej - EAWS.

Miłosz Krężlewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia MTM, przedstawił uczestnikom warsztatów narzędzie oceny ergonomii rozpowszechniane przez MTM – EAWS (Ergonomic Assesment Worksheet) i zapoznał ich z praktycznym zastosowaniem arkusza – ćwiczenia wykonywane były m.in. przy użyciu EAWS digital.

W dalszej części wydarzenia głos zabrał Pan Radosław Urbaniak, kierownik działu inżynierii przemysłowej Volkswagen Poznań.  Koncern Volkswagen jest jednym z największych użytkowników arkusza EAWS. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostały najnowsze osiągnięcia Volkswagen Poznań dotyczące poprawy ergonomii stanowisk pracy oraz dalsze, planowane kierunki działań w  obszarze ergonomii.