19 Listopad

One-MTM: międzynarodowa sieć partnerów

SZKOLENIA MTM GLOBALNYM STANDARDEM

Polskie Stowarzyszenie MTM gościło 18 października we Wrocławiu partnerów międzynarodowej sieci One-MTM.

Podczas wrocławskiego spotkania, przyszli partnerzy sieci One-MTM wytyczyli kierunek dla ustanowienia globalnego standardu szkoleń z metody MTM. Jedenaście krajowych stowarzyszeń MTM zlokalizowanych na trzech kontynentach opowiedziało się za podjęciem wspólnych działań na rzecz dalszego rozwoju i rozpowszechniania metody Industrial Engineering jaką jest MTM (Methods-Time Measurement).

Dyrektor Zarządzający MTM ASSOCIATION e. V., Knuth Jasker:

Ta współpraca jest niezbędna w obliczu takich wyzwań jak presja konkurencyjna, globalizacja i cyfryzacja. Międzynarodowe korporacje oczekują, że krajowe Stowarzyszenia MTM będą oferować jeden globalny standard – innymi słowy, że zapewnią jednolite na całym świecie szkolenia oraz dostępny globalnie pakiet produktów i usług. Podstawą jest silna, skuteczna organizacja, która dysponuje niezbędnymi zasobami, umożliwiającymi trwałe ulokowanie MTM-u na rynku i rozwój wydajnych narzędzi, organizacja która może szybko podejmować decyzje i która posiada  profesjonalnych partnerów, gwarantujących zachowanie jednolitego standardu One-MTM w odniesieniu do szkoleń .

Utworzeniem struktury organizacyjnej zajmują się inicjatorzy sieci partnerskiej - MTM ASSOCIATION e. V. w Niemczech i Fondazione Ergo-MTM Italia. Gabriele Caragnano, Dyrektor Techniczny Fondazione Ergo, cieszy się z zainteresowania jakie wzbudza One-MTM: 

W międzynarodowej społeczności MTM wyczuwa się atmosferę przełomowej transformacji. Wszyscy wiemy, że szybkie globalne zmiany wymagają od nas tego aby działać proaktywnie, a nie tylko reagować.

Główna siedziba One-MTM będzie usytuowana w Hamburgu przy MTM ASSOCIATION e. V.

 

Zdjęcie: Przedstawiciele krajowych Stowarzyszeń MTM, którzy będą współpracować w ramach sieci partnerskiej One-MTM, podczas ostatniego październikowego spotkania we Wrocławiu.