Wiodącym oprogramowaniem w wielu firmach na całym świecie jest SAP. Oprogramowanie TiCon dla SAP zostało stworzone z myślą właśnie o tych użytkownikach. Poprzez integrację programu TiCon z programem SAP wyeliminowano pracochłonne przenoszenie danych między oprogramowaniami. Użytkownik ma również możliwość wykonywania analiz MTM z poziomu SAP, ma dostęp do kart danych i wielu innych funkcji z programu TiCon.