Umożliwia tworzenie analiz w typowych systemach analitycznych MTM (MTM-1, MTM-2, UAS, MEK, MOS, Logistyka). Oprogramowanie pozwala na proste tworzenie i zarządzanie własnymi kalkulacjami. TiCon Base daje możliwość ewidencjonowania i zarządzania czasami szacunkowymi i czasami pracy maszyn oraz tworzenie formuł do kalkulacji.

Dodatkowe moduły: 
Organizacja pracy

TiCon Takt – wykorzystuje analizy sporządzone w TiCon Base i służy do równomiernego podziału pracy na poszczególnych pracowników lub stanowiska pracy. Moduł ten pozwala na stałą kontrolę obciążenia i wydajności oraz elastyczną reakcję na wszelkie zmiany personelu i w procesach.

 

TiCon PD – za pomocą tego modułu można graficznie przedstawić przebieg procesów w przedsiębiorstwie i ich powiązania w organizacji. Mapy procesów umożliwiają dalsze działania optymalizacyjne wspomagają wprowadzenie nowych produktów do produkcji czy przeprowadzenia analizy FMEA. Oprogramowanie bazuje również na analizach MTM.

TiCon MSA – moduł praca wielostanowiskowa, pozwala na wizualizację przebiegających równolegle procesów zarówno ręcznych jak i maszynowych. Dodatkowym atutem tego modułu jest możliwość wyświetlania obciążeń pracowników i/lub maszyn oraz przerw które wynikają z przebiegu procesu.

Kalkulacja

TiCon MXA – pomaga ocenić przebiegi pracy na podstawie występujących bloków procesu według zasady arkusza kalkulacyjnego przy uwzględnieniu wielkości wywierających wpływ. Takie arkusze kalkulacyjne obliczają łączne czasy produkcji w sposób szybki i nieskomplikowany.

TiCon AP – moduł z pomocą którego możliwe jest łączenie już istniejących analiz MTM w plany pracy. Zastosowanie tego modułu znacząco redukuje nakład pracy przy tworzeniu planów pracy, jak również umożliwia bardzo szybka reakcję na wszelkie zmiany jakie zachodzą w procesie produkcyjnym.

Ergonomia

MTMergonomics® - to moduł, który już w czasie planowania umożliwia prognozowanie niekorzystnych obciążeń fizycznych i wspomaga koncepcję działań dążących do ciągłej poprawy. Podstawę działania modułu stanowią bloki procesu MTM i procedury oceny ergonomicznej (np. EAWS – Ergonomic Assembly Worksheet). MTMergonomics® został opracowany we współpracy z Instytutem Nauki Pracy (IAD) Politechniki w Darmstadt.