12 Listopad do 16 Listopad

Seminarium MTM-Praktyk

ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

W trakcie seminarium uczestnik nabiera wprawy w posługiwaniu się technikami MTM. Seminarium opiera się na praktycznych przykładach, w trakcie których uczestnik uczy się zasad tworzenia struktury danych, budowania modułów, zasad kształtowania stanowisk pracy zgodnie z regułami ergonomii.

Adresaci:
Warsztaty adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym.

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:
Po zaliczeniu zadania końcowego uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie. Po zaliczeniu seminarium uczestnik ma prawo do napisania pracy domowej MTM-Praktyk. Po złożeniu jej w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia MTM i zatwierdzeniu przez komisję otrzymuje Niebieską Kartę MTM Paktyk.

Uzyskane kwalifikacje:
Uczestnik otrzymuje Niebieska Kartę MTM Praktyk, która formalnie potwierdza jego kwalifikacje w zakresie praktycznego stosowania MTM.

Cena:
2900 PLN netto

Wymagania: 
  • Certyfikaty MTM-1 i minimum jednego z wyższych systemów MTM: UAS, MEK, MTM-2 lub SDB. Zalecane jest jednak, aby uczestnik znał system MTM - UAS
  • Dla osób nie posiadających kwalifikacji z tej techniki poprowadzone jest dodatkowo 4 godz. wprowadzenie na zakończenie dnia. Obecność pozostałych uczestników nie jest na tej części obowiązkowa
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2018 Cennik 2018