28 luty do 4 Marzec

MTM-UAS Webinarium

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Podwale 7
Wrocław

Online

Przedmiotem szkolenia jest jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik MTM, którą można zastosować dla dowolnych prac manualnych w różnych obszarach wykazujących cechy produkcji seryjnej. Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności opracowywania normatywów czasowych, wyznaczenia najbardziej optymalnych metod wykonywania zadań roboczych. Potrafi dokonywać analiz wskazujących wąskie gardła oraz czynności nie przynoszące wartości i umie je wyeliminować. 

Podczas webinarium MTM-UAS (Uniwersalny System Analityczny) przekazywana jest wiedza na temat zawartości i struktury systemu bloków MTM-UAS, (składającego się z MTM-UAS Procesów Podstawowych i MTM-UAS Procesów Standardowych używanych w produkcji seryjnej) oraz umiejętności wymagane do ich poprawnego stosowania. 

Szkolenie składa się z kilku sesji, w których poza teorią (zasady, kodowanie, wymagania aplikacyjne) omawia się praktyczne przykłady i ćwiczenia. Poprzez kombinację zdalnych spotkań (webinariów) i nauki we własnym zakresie uczestnik zdobywa wiedzę o systemie bloków MTM-UAS, jego historycznym rozwoju oraz o regułach tworzenia i opisywania procesów standardowych w produkcji seryjnej. Po tym szkoleniu uczestnik potrafi opisać i ocenić przebiegi pracy oraz odkryć potencjały kształtowania procesów i systemów pracy. 

Treść:

 • System bloków MTM-UAS i jego rozwój historyczny.  
 • Zasady tworzenia, budowy i zawartości MTM-UAS Procesów Podstawowych oraz MTM-UAS Procesów Standardowych. 
 • Reguły ustandaryzowanego i właściwego użytkowania systemu bloków MTM-UAS. 
 • Praktyczne ćwiczenia utrwalające przyswojoną wiedzę. 

Wymagania dot. udziału w szkoleniu:

Udział w Webinarium MTM-UAS wymaga zdanego egzaminu/certyfikatu MTM-1 Base. 

Cele szkolenia:

Uczestnik zna:

 • system bloków MTM-UAS i okoliczności towarzyszące jego powstaniu 
 • miejsce MTM-UAS w systemie bloków procesu MTM  
 • znaczenie poziomu metody w Typie procesu 2 i wielkości na niego wpływające  
 • warunki i wymogi zastosowania MTM-UAS  
 • zasady rozwoju i opis procesów standardowych w produkcji seryjnej 

Uczestnik potrafi praktycznie stosować system bloków MTM-UAS, szczególnie do:

 • planowania i projektowania metod pracy i stanowisk pracy 
 • opisywania i oceny przebiegów pracy  
 • odkrywania potencjału projektowego w zakresie planowania i doskonalenia procesów i systemów pracy 
 • tworzenia wewnątrzzakładowych procesów standardowych. 

Zakończenie:

Webinarium MTM-UAS kończy się egzaminem online. W wyjątkowych przypadkach Komisja Egzaminacyjna może zarządzić dodatkowy egzamin ustny. Po zdaniu egzaminu MTM-UAS wystawiany jest certyfikat. Jeżeli egzamin nie zostanie zdany, informacja ta będzie przekazana listownie, a zamiast certyfikatu zostanie wydane zaświadczenie o uczestnictwie. 

Uwagi: 

Materiały dydaktyczne są dostarczane przesyłką kurierską. W związku z wysyłką materiałów dydaktycznych pocztą kurierską, prosimy Państwa o zgłaszanie się na kurs co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Późniejsze zgłoszenie może sprawić, że nie otrzymają Państwo dokumentów przed rozpoczęciem kursu. 

Terminarz 

Czas trwania webinarium MTM-UAS wynosi 37 godzin oraz dodatkowe 3 godziny na egzamin online. Codzienne sesje będą odbywały się za pośrednictwem Microsoft Teams, będzie także dostępny czat w celu wymiany informacji. Egzamin odbywa się w piątek, w ostatnim dniu szkolenia. 

Proszę się upewnić, że Państwa komputer/smartfon spełnia następujące wymagania systemowe: 

 • Windows: Internet Explorer 11 lub nowszy, Microsoft Edge (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) 
 • Mac: Safari (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) 
 • Smartfon: Safari, Apple iOS 10 lub nowszy, Google Chrome, Apple iOS 10 lub nowszy, Google Chrome, Android OS 4.4 lub nowszy 

Zalecamy korzystanie z zestawu słuchawkowego podczas sesji. 

Wskazówka dotycząca urządzeń mobilnych: 

Udział w tym kursie jest również możliwy za pomocą tabletu. Proszę się upewnić, że posiadają Państwo dobre połączenie Wi-Fi, aby uniknąć potencjalnych problemów. Liczba uczestników jest ograniczona do 15 osób. 

Materiały ćwiczeniowe: 

W celu przedstawienia i analizy praktycznych przykładów prosimy o przygotowanie następujących materiałów: 

 • metryczna śruba i nakrętka 
 • podkładka 
 • wkrętak (krzyżakowy, płaski, torx, imbusowy) 
 • klucze: płaski i oczkowy 
 • ołówek z nasadką, długopis (dający się rozmontować) 
 • butelka wody 

Proszę przygotować na każdą sesję: 

 • kartę danych MTM-1
 • kalkulator 
 • notatnik A4 i długopis

Cena:
4400 PLN netto

Wymagania: 
 • Certyfikat MTM-1 Base