16 Styczeń do 20 Styczeń

MTM-UAS stacjonarnie

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Podwale 7
Wrocław

Przedmiotem szkolenia jest jedna z najczęściej stosowanych obecnie technik MTM, którą można zastosować dla dowolnych prac manualnych w różnych obszarach wykazujących cechy produkcji seryjnej. Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności opracowywania normatywów czasowych, wyznaczenia najbardziej optymalnych metod wykonywania zadań roboczych. Potrafi dokonywać analiz wskazujących wąskie gardła oraz czynności nie przynoszące wartości i umie je wyeliminować.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego i średniego szczebla, dyrektorom i prezesom.

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

 • wykładów
 • ćwiczeń
 • case study (analizy filmów)
 • dyskusji

Forma ukończenia:
Szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem międzynarodowo uznawanego certyfikatu MTM-UAS zgodnie ze standardem MTM Association.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi sporządzić analizę wybranego przebiegu pracy za pomocą metody MTM-UAS, określić czas istniejącej lub planowanej operacji, określić ilość personelu niezbędnego do wykonania zadań roboczych oraz podjąć działania optymalizacyjne na stanowisku roboczym (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.). Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę jak tworzyć wielostopniową budową sytemu oraz strukturę danych.

Treść:

 • System bloków MTM-UAS i jego rozwój historyczny.  
 • Zasady tworzenia, budowy i zawartości MTM-UAS Procesów Podstawowych oraz MTM-UAS Procesów Standardowych. 
 • Reguły ustandaryzowanego i właściwego użytkowania systemu bloków MTM-UAS. 
 • Praktyczne ćwiczenia utrwalające przyswojoną wiedzę. 

Cele szkolenia:

Uczestnik zna:

 • system bloków MTM-UAS i okoliczności towarzyszące jego powstaniu 
 • miejsce MTM-UAS w systemie bloków procesu MTM  
 • znaczenie poziomu metody w Typie procesu 2 i wielkości na niego wpływające  
 • warunki i wymogi zastosowania MTM-UAS  
 • zasady rozwoju i opis procesów standardowych w produkcji seryjnej 

Uczestnik potrafi praktycznie stosować system bloków MTM-UAS, szczególnie do:

 • planowania i projektowania metod pracy i stanowisk pracy 
 • opisywania i oceny przebiegów pracy  
 • odkrywania potencjału projektowego w zakresie planowania i doskonalenia procesów i systemów pracy 
 • tworzenia wewnątrzzakładowych procesów standardowych. 

Cena:

4400 PLN netto

Wymagania: 
 • Certyfikat MTM-1 Base
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2023 / PL Cennik 2023 / PL