4 Listopad do 5 Listopad

MTM & Lean Manufacturing

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z wizją Lean Manufacturing i omówienie podstawowych technik i narzędzi stosowanych w tej koncepcji (TPM, 5S, OEE, SMED, 5W, Kanban/ Just In Time, Poka Yoke, KAIZEN). Oprócz wiedzy z zakresu Lean uczestnicy mają możliwość zapoznania się z narzędziami MTM do kalkulacji czasów, wskazania wartości dodanej, standaryzacji i eliminacji MUDA. Poznają również korzyści z jednoczesnego zastosowania koncepcji Lean i MTM we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego i średniego szczebla, dyrektorom i prezesom.

Czas trwania:
16 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się wykonaniem zadania końcowego (podsumowującego) i otrzymaniem zaświadczenia uczestnictwa

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafią podjąć działania optymalizacyjne na stanowisku roboczym (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.). Zdobywają wiedzę jak skutecznie stosować koncepcję Lean w połączeniu narzędziami MTM.

Cena:
1900 PLN netto

Wymagania: 
  • Brak
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2019 Cennik 2019