26 Czerwiec do 30 Czerwiec

MTM-HWD

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Podwale 7
Wrocław

Standard:
Szkolenie zgodne z międzynarodowym standardem MTM Association.

Opis:
Przedmiotem szkolenia jest najnowszy system MTM, w którym w jednym kroku tworzy się opis procesu, wyznacza czas, ocenia ergonomię oraz oblicza się wskaźnik produktywności eHPU. Charakterystycznym dla MTM-HWD® jest model ruchu wynikający z pracy człowieka. Za pomocą bloków procesu MTM-HWD® można opisać i ocenić chronologicznie poszczególne ruchy ciała, głowy i układu ręka-ramię oraz ich postawy podczas i na końcu trwania cyklu. MTM-HWD® uwzględnia znacznie więcej wartości wpływających na przebieg procesu niż dotychczasowe metody wyznaczania czasu i oceny obciążeń biomechanicznych. Tym samym opis pracy człowieka zyskuje znacznie na jakości.

MTM-HWD® w skrócie:

 • brak karty danych,
 • mało reguł zastosowania (częściowo zautomatyzowane)
 • zakres zastosowania: typ procesu "produkcja masowa"
 • ocena obciążeń biomechanicznych za pomocą EAWS® (Ergonomic Assessment Worksheet)
 • idealny do optymalnego kształtowania procesów (czas i ergonomia)
 • dostępne w językach PL/DE/EN/ES/CN

Opis procesu za pomocą MTM-HWD® jest możliwy metodą tradycyjną (papieru i ołówka), jednak stworzony został z myślą o używaniu go w wersji cyfrowej z wykorzystaniem oprogramowania TiCon.

Użytkownicy:
Firmy, które już przetestowały MTM-HWD®: Bosch Automotive, BSH, NEFF, Faurecia Clean Mobility, GEZE, HELLA, Kiekert, Siemens, Volkswagen, Schaeffler Technologies, imk automotive,Schenker Niemcy, Audi, Daimler, Miele ...

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników, którzy projektują systemy pracy zgodnie z ergonomicznymi i ekonomicznymi kryteriami, pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, służb BHP i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego szczebla.

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

 • wykładów
 • ćwiczeń
 • case study (analizy filmów)
 • dyskusji

Forma ukończenia:
Szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem międzynarodowo uznawanego certyfikatu MTM-HWD.

Warunki przystąpienia:
Posiadanie certyfikatu MTM-1 Base (standard MTM Association).

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi sporządzić analizę wybranego przebiegu pracy za pomocą systemu MTM-HWD, określić czas istniejącej lub planowanej operacji, określić ilość personelu niezbędnego do wykonania zadań roboczych oraz podjąć działania optymalizacyjne na stanowisku roboczym (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.). Jednocześnie nabywa praktyczne umiejętności wyceny ryzyka ergonomicznego już w fazie planowania systemu pracy, kompleksowej oceny obciążeń fizycznych pracy człowieka i nabywa wiedzę niezbędną do optymalizacji nieergonomicznych warunków pracy.

Cena:
4900 PLN netto

 

Wymagania: 
 • Certyfikat MTM-1 Base
Materiały do pobrania: 
Cennik 2023 / PL Terminarz 2023 / PL