14 Listopad do 18 Listopad

MTM-1 Metoda Podstawowa Webinarium

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Podwale 7
Wrocław

Online

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat normowania i optymalizacji procesów produkcyjnych mających charakter wielkomasowy i masowy. Szkolenie ukierunkowane jest na wyznaczenie optymalnej metody wykonania zadania roboczego. Analiza procesów dokonywana jest za pomocą czasów wstępnie zadanych dla ruchów elementarnych.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego i średniego szczebla.

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

 • wykładów
 • ćwiczeń
 • case study (analizy filmów)
 • dyskusji

Treść

 • Pogłębienie wiedzy na temat reguł jednolitego i poprawnego zastosowania MTM-1
 • Zastosowanie MTM-1 – ćwiczenia praktyczne
 • Przeprowadzanie analiz MTM-1

Terminarz 

Czas trwania webinarium MTM-1 wynosi 40 godzin, w tym uwzględniono czas na egzamin online. Codzienne sesje będą odbywały się za pośrednictwem Microsoft Teams, będzie także dostępny czat w celu wymiany informacji. Egzamin odbywa się w piątek, w ostatnim dniu szkolenia. 

Wymagania systemowe

Proszę się upewnić, że Państwa komputer/smartfon spełnia następujące wymagania systemowe: 

 • Windows: Internet Explorer 11 lub nowszy, Microsoft Edge (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) 
 • Mac: Safari (najnowsza wersja), Google Chrome (najnowsza wersja), Firefox (najnowsza wersja) 
 • Smartfon: Safari, Apple iOS 10 lub nowszy, Google Chrome, Apple iOS 10 lub nowszy, Google Chrome, Android OS 4.4 lub nowszy 

Zalecamy korzystanie z zestawu słuchawkowego podczas sesji. 

Wskazówka dotycząca urządzeń mobilnych: 

 • Udział w tym kursie jest również możliwy za pomocą tabletu. Proszę się upewnić, że posiadają Państwo dobre połączenie Wi-Fi, aby uniknąć potencjalnych problemów. Liczba uczestników jest ograniczona do 15 osób. 

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik potrafi sporządzić analizę wybranego przebiegu pracy za pomocą metody MTM-1, określić czas istniejącej lub planowanej operacji, określić ilość personelu niezbędnego do wykonania zadań roboczych oraz podjąć działania optymalizacyjne na  stanowisku roboczym (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.).

Cena:
4100 PLN netto

Wymagania: 
 • Certyfikat MTM-1 Base