20 Marzec do 24 Marzec

EAWS

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Podwale 7
Wrocław

Przedmiotem szkolenia jest jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi służących do prognozowania, oceniania i redukcji obciążeń biomechanicznych na stanowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje kompleksową wiedzę jak kształtować stanowiska oraz warunki pracy już w fazie rozwoju produktu i planowania metod pracy. Program szkolenia ogromny nacisk kładzie się na tzw. ergonomię prewencyjną, która jest bardziej efektywna, w odniesieniu do późniejszych kosztów ergonomii korekcyjnej.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników, którzy projektują systemy pracy zgodnie z ergonomicznymi i ekonomicznymi kryteriami, pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, służb BHP i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego i średniego szczebla, dyrektorom i prezesom.

Program:
Podstawowe pojęcia ergonomii

Przegląd najczęstszych chorób zawodowych

Obowiązujące dyrektywy i normy

Struktura i podstawowe reguły metody EAWS

Ocena ryzyka ergonomicznego dla poszczególnych typów obciążenia biomechanicznego:

1. Ruchy i pozycje ciała

2. Siły działania wywierane przez dłoń/palce lub ciało/ramię

3. Manipulowanie ciężkimi elementami

4. Obciążenie biomechaniczne kończyn górnych dla czynności cyklicznych

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • dyskusji

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu.

Uzyskane kwalifikacje:
Uczestnik szkolenia nabywa wiedzę teoretyczną w zakresie zastosowania metody EAWS do oceny ryzyka ergonomicznego już w fazie planowania systemu pracy, jak również do kompleksowej oceny obciążeń biomechanicznych pracy człowieka oraz wiedzę niezbędną do optymalizacji nieergonomicznych warunków pracy. Jako kolejny krok rekomendujemy ukończenie kursu EAWS-Praktyk, podczas którego uczestnik zdobywa praktyczne umiejętności w zakresie zastosowania metody EAWS.

Cena:
4400 PLN netto

Wymagania: 
  • brak
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2023 / PL Cennik 2023 / PL