21 Wrzesień do 25 Wrzesień

EAWS

Polskie Stowarzyszenie MTM
ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

Przedmiotem szkolenia jest jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi służących do prognozowania, oceniania i redukcji obciążeń biomechanicznych na stanowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje kompleksową wiedzę jak kształtować stanowiska oraz warunki pracy już w fazie rozwoju produktu i planowania metod pracy. Program szkolenia ogromny nacisk kładzie się na tzw. ergonomię prewencyjną, która jest bardziej efektywna, w odniesieniu do późniejszych kosztów ergonomii korekcyjnej.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników, którzy projektują systemy pracy zgodnie z ergonomicznymi i ekonomicznymi kryteriami, pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, służb BHP i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego i średniego szczebla, dyrektorom i prezesom.

Program:
Podstawowe pojęcia ergonomii

Przegląd najczęstszych chorób zawodowych

Obowiązujące dyrektywy i normy

Struktura i podstawowe reguły metody EAWS

Ocena ryzyka ergonomicznego dla poszczególnych typów obciążenia biomechanicznego:

1. Ruchy i pozycje ciała

2. Siły działania wywierane przez dłoń/palce lub ciało/ramię

3. Manipulowanie ciężkimi elementami

4. Obciążenie biomechaniczne kończyn górnych dla czynności cyklicznych

Czas trwania:
40 godzin

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu

Uzyskane kwalifikacje:
Uczestnik szkolenia nabywa praktycznych umiejętności oceny ryzyka ergonomicznego już w fazie planowania systemu pracy, kompleksowej oceny obciążeń biomechanicznych pracy człowieka i nabywa wiedzę niezbędną do optymalizacji nieergonomicznych warunków pracy.

Cena:
4200 PLN netto

Wymagania: 
  • brak
  • rekomendowany certyfikat MTM-1
  • rekomendowany certyfikat UAS
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2020 Cennik 2020