Jest to mobilna, bezpłatna wersja dostępna w iTunes służąca do tworzenia i odczytywania prostych analiz sporządzonych w modułach MTM-UAS, MEK, Dane Standardowe(SDB) i MOS. W zależności od wybranego modułu dostępne są odpowiednie karty danych. Stworzone analizy można wydrukować lub wysłać e-mailem. Funkcja wyszukiwania pozwala na proste odnalezienie istniejących analiz. Wyszukiwanie może nastąpić poprzez kod, opis lub zawartość, a wyszukane analizy można otworzyć i dalej na nich pracować.