Administration
> Check the available training
Ergonomics
> Check the available training
Logistic
> Check the available training
Productions
> Check the available training
TiCon

— TiCon®  
kompleksowe zarządzanie czasem

TiCon to program umożliwiający kompleksowe zarządzanie czasem i tworzenie analiz MTM oraz definiowanie wartości dodanej wykonywanych czynności w zakresie eliminacji marnotrawstwa, zgodnie z koncepcją Lean Manufcturing. Przedsiębiorstwa stosujące TiCon mogą w prosty i elastyczny sposób zarządzać procesami, które zostały już poddane analizie metodą MTM.