Jest specjalnie zaprojektowanym oprogramowaniem, które służy do oceny ryzyka ergonomicznego i obciążeń fizycznych występujących na stanowisku pracy już w fazie projektowania i planowania. Podstawę działania modułu stanowią bloki procesu MTM i procedury oceny ergonomicznej (np. EAWS – Ergonomic Assembly Worksheet). MTMergonomics® został opracowany we współpracy z Instytutem Nauki Pracy (IAD) Politechniki w Darmstadt. EAWSdigital działa jako smodzielny program, a dla użytkowników programu TiCon te same funkcje oferuje moduł MTMergonomics®.