1 Styczeń

Warsztaty Lean Manufacturing i MTM

ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

Warsztaty są swego rodzaju kontynuacją szkolenia Optymalizacja i usprawnienia – MTM&Lean Manufacturing. Podczas warsztatów w praktyczny sposób ukazane są pojęcia poruszane na szkoleniu rozszerzone o mapowanie strumienia wartości

Adresaci:
Warsztaty adresowane jest głównie do pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, zarządzania czasem i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym.

Program:
Zakres, czas trwania i cena warsztatów ustalane są indywidualnie

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą ”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się wykonaniem zadania końcowego (podsumowującego) i otrzymaniem zaświadczenia uczestnictwa

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy potrafi podjąć działania optymalizacyjne na stanowisku roboczym (eliminowanie zbędnych ruchów, marnotrawstwa itp.). Zdobywają wiedzę jak skutecznie stosować koncepcję Lean w połączeniu narzędziami MTM.

Wymagania: 
  • Uczestnicy szkolenia muszą ukończyć szkolenie MTM - 1, żeby uczestniczyć w warsztatach.