3 Październik do 12 Październik

MTM-EAWS

ul. Piłsudskiego 74
Wrocław

Przedmiotem szkolenia jest jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi służących do prognozowania, oceniania i redukcji obciążeń biomechanicznych na stanowisku pracy. W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje kompleksową wiedzę jak kształtować stanowiska oraz warunki pracy już w fazie rozwoju produktu i planowania metod pracy. Program szkolenia ogromny nacisk kładzie się na tzw. ergonomię prewencyjną, która jest bardziej efektywna, w odniesieniu do późniejszych kosztów ergonomii korekcyjnej.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników, którzy projektują systemy pracy zgodnie z ergonomicznymi i ekonomicznymi kryteriami, pracowników działów zarządzania produkcją, planowania, służb BHP i continuous improvement. Szkolenie polecane jest również pracownikom produkcyjnym, menedżerom niskiego i średniego szczebla, dyrektorom i prezesom.

Program:
Do pobrania

Czas trwania:
64 godziny

Instruktor prowadzący:
Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych instruktorów, których kwalifikacje potwierdzone są „Zieloną Kartą”. Nasi trenerzy stale podnoszą swoje kompetencje dydaktyczne i merytoryczne, prowadząc projekty optymalizacyjne i uczestnicząc w kursach dokształcających.

Metodyka:
Szkolenie prowadzone jest w formie:

  • wykładów
  • ćwiczeń
  • case study (analizy filmów)
  • dyskusji

Forma ukończenia:
szkolenie kończy się egzaminem i otrzymaniem certyfikatu

Uzyskane kwalifikacje:
Uczestnik szkolenia nabywa praktycznych umiejętności oceny ryzyka ergonomicznego już w fazie planowania systemu pracy, kompleksowej oceny obciążeń fizycznych pracy człowieka i nabywa wiedzę niezbędną do optymalizacji nieergonomicznych warunków pracy.

Cena:
4000 PLN netto

Wymagania: 
  • Certyfikat MTM-1
  • Certyfikat UAS
Materiały do pobrania: 
Terminarz 2016 Cennik 2016